Bourací, demoliční a zemní práce

včetně likvidace odpadu na klíč

Zajistíme pro Vás komplexní realizaci demoličních, bouracích a zemních prací včetně likvidace odpadu na klíč.

Profesionální demoliční a zemní práce provádíme s maximálním ohledem na ochranu osob i majetku nacházejícího se v bezprostředním okolí demolicea stejně tak na ovchranu živostního prostředí. Disponujeme veškerou potřebnou technikou pro rychlou, efektivní a bezpečnou práci. Součástí demolice je také odstranění veškerého demoličního odpadu.

Co nabízíme?

Demoliční a bourací práce staveb včetně průmyslových areálů
Demolice střech
Bourací práce a demolice garáží, plotů apod.
Odvoz veškerého vzniklého odpadu včetně jeho uložení na skládkách

CO PRO VÁS ZAJISTÍME

Demoliční a bourací práce
zařídíme kompletně od vyřízení všech potřebných povolení, přes zajištění bezpečnosti, až po odvoz a likvidaci odpadu. Nabízíme také bourací práce a demontáže objektů na těžko přístupných místech.

Bourací práce a demolice
jsou zakončeny odvozem odpadu na skládku a případnou ekologickou likvidací v recyklačním středisku.

Nemusíte nic zařizovat, bourací práce a demolice pro Vás zajistíme MY!